Đào tạo mở quán

YẾU TỐ QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỞ QUÁN KINH DOANH LÀ GÌ?

YẾU TỐ QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỞ QUÁN KINH DOANH LÀ GÌ? Ai đã từng có kinh nghiệm mở quán kinh doanh đều cho rằng buôn bán quy mô nhỏ hay lớn đều có chiến lược cụ thể, lựa chọn phân khúc khách hàng nếu muốn hiệu quả mang về tốt hơn. Tuy nhiên nếu […]

12:10 

Phải làm gì để có nguồn khách hàng dồi dào?

Phải làm gì để có nguồn khách hàng dồi dào? Nguồn khách hàng chính là doanh thu chính của quán, phải có khách hàng, quán bạn mới duy trì và phát triển được. Vậy nguồn khách hàng trung thành với quán bạn có ở đâu, từ đâu mà ra. Ngoài mối quan hệ bạn bè, […]

17:01 17/05/2019